Het logo van de website van Joop Letteboer

Disclaimer

Disclaimer


De teksten op deze website zijn geschreven en bewerkt door Joop Letteboer. Aan deze teksten kunnen geen rechten worden ontleend. Deze vallen onder de vrijheid van meningsuiting. Verzoeken om teksten te rectificeren of te verwijderen worden daarom niet gehonoreerd. De eigenaar van deze website aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie of onjuist gebruik daarvan, op welke wijze dan ook.

Op deze website is het auteursrecht van toepassing. Voor toestemming voor het overnemen van teksten dient u in contact te treden met de webmaster van deze website. Deze website geeft de persoonlijke visie weer van de maker. Het is geenszins de bedoeling mensen of instanties te beschadigen.

Browserondersteuning


De website werkt prima met de belangrijkste browsers zoals Firefox, SeaMonkey, Google Chrome en Konqueror. Ook met Dillo wordt de website prima weergegeven, evenals met tekstbrowsers als Lynx en W3M. U kunt de website zelfs op uw telefoon bekijken.

Opera is de enige moderne browser waarin de lijsten in de FAQ en de FAQ naturisme niet goed werken. Internet Explorer heeft inmiddels problemen met CSS opgelost. Mocht u in MSIE toch problemen ondervinden, installeer dan alstublieft een betere browser. Firefox is wat dat betreft de beste keuze.

De Nederlandse spelling


Deze website heeft gekozen voor de zogenaamde 'witte' spelling van het Witte Boekje. Tegen de spelling van het Groene Boekje bestaat veel weerstand omdat die inconsequent, niet logisch en niet leerbaar is. Daarom heeft de witte spelling de voorkeur en wordt die ook op deze website gebruikt. Kijk voor meer informatie op de website van De witte spelling.

De Nederlandse gulden


Deze website erkent de euro niet als wettelijk betaalmiddel, omdat het toenmalige kabinet Kok verzuimde een referendum over invoering van de euro uit te schrijven. Daarom zal in artikelen en teksten de Nederlandse gulden als leidend betaalmiddel worden gebruikt.

Website-documenten


Deze website biedt documenten aan in PDF- of in ODF-formaat. Het Open Document Formaat is het, vooralsnog enige, door de ISO als internationale standaard geaccepteerde bestandsformaat voor kantoortoepassingen en is door de Open Document Foundation ontwikkeld. De bedoeling hiervan is dat iedereen met dit bestandsformaat kan werken, ongeacht de gebruikte platformen en kantoorapplicaties.
Tegenwoordig is het niet meer vanzelfsprekend dat iedereen het officepakket van Microsoft op de computer heeft staan. Om dit pakket te mogen gebruiken zijn er dure licenties nodig, wat piraterij in de hand werkt. Bovendien gaat met gesloten bestandsformaten als .doc of .xls nogal eens wat mis, zelfs binnen de software van Microsoft en vooral als het complexe documenten betreft. Dat wekt bij gebruikers irritaties op. Daarnaast wil de website niet van één bepaalde software-leverancier afhankelijk zijn (de Open Document Foundation heeft een plug-in voor het officepakket van Microsoft ontwikkeld).
De bestandsformaten van Microsoft zijn ongewenst omdat men geen invloed heeft op de ontwikkeling en men geen inzicht heeft op de werking ervan (closedsource-software). Dit komt omdat deze software niet gedocumenteerd en gestandaardiseerd is en de broncode angstvallig geheim wordt gehouden om concurrentie tegen te gaan. Daardoor is men voor het oplossen van problemen vaak afhankelijk van de softwarefabrikant. De website biedt daarom geen documenten aan die met dergelijke software zijn gemaakt. Al enkele jaren is er een gratis en open officepakket genaamd LibreOffice dat qua functionaliteit, betrouwbaarheid en gebruiksgemak het betaalde pakket van Microsoft overtreft.

Een tip:
Als u bij correspondentie met de webmaster van deze website er zeker van wilt zijn dat bestanden eruit zien zoals u dat bedoeld heeft, maak uw documenten dan in het ODF-formaat of converteer ze naar het PDF-formaat. Omdat Microsoft informatie over hun bestandsformaten krampachtig geheim houdt, zou het kunnen dat andere officepakketten er niet goed mee om kunnen gaan. Dit ligt niet aan die andere officepakketten, maar aan de beperking die Microsoft zichzelf en zijn gebruikers oplegt.

Voor meer informatie:
http://www.squirrel.nl/nl/noword.html
http://www.squirrel.nl/nl/freedoc.html

PDF-bestandsformaat


Op deze website wordt de informatie in documenten als PDF-bestand aangeboden. Op deze manier zien documenten eruit zoals ze bedoeld zijn en kan er door commerciële pakketten als MS Office geen eigen interpretatie aan worden gegeven. Om PDF-bestanden te kunnen lezen, heeft u de gratis verkrijgbare PDF-XChange Viewer nodig.

joopletteboer.nl raadt Ubuntu Linux aan.

© Copyright joopletteboer.nl 2003 - 2023 | Wijzigingen

eXTReMe Tracker