Het logo van de website van Joop Letteboer

Covid-19: The Great Reset

FAQ Covid-19-vaccinatieschandaal (actueel)

faqcovid19.php werd voor het laatst bijgewerkt op vrijdag 28 juni 2024

--- IN BEWERKING ---

Inleiding tot veelgestelde vragen over het Covid-19-vaccinatieschandaal
Omdat Rijksoverheid, CBS, kabinet, Denktank Desinformatie, OMT en mainstream media vanaf dag 1 voortdurend propaganda, onzin, leugens en nepnieuws (desinformatie) over Covid-19-"vaccins" verspreiden heb ik deze FAQ samengesteld. Gevaarlijke WEF-psychopaten als Ernst Gluipers en Hugo de Jonge zaaiden jarenlang angst voor het milde en ongevaarlijke snotneusvirus aka cojona. Linksom of rechtsom: die gifspuit MOEST en ZAL erin. Vier miljoen prikschapen hebben vele waarschuwingen op sociale platforms genegeerd, trapten erin en gingen wederom een gifspuit halen. Wanneer gaan hun ogen open en beseffen ze dat ze zijn misleid? Bij de zesde, zevende of achtste spuit? Onverteerbaar is dat de Rijksoverheid talloze berichten over vaccinatieschade negeert en weigert onderzoek naar oversterfte te doen. Sterker nog: het RIVM en het CBS doen er alles aan om de 25% oversterfte door mRNA-substanties te verdoezelen. De "vaccins" zullen de geschiedenisboeken ingaan als het grootste medische schandaal ooit. Mijn God! Wat ben ik blij én trots dat ik niet in die vaccinatie-onzin en kwakzalverij ben getrapt.

Nieuws:

 • Stichting De Menselijke Maat start een onafhankelijk onderzoek naar een causaal verband tussen vaccinatie en oversterfte. Een inzamelingsactie heeft hiervoor ruim € 81.000,- opgeleverd. Het onderzoek wordt uitgevoerd door prof. dr. R.W.J. Meester en dr. M. Jacobs en is inmiddels van start gegaan
 • Er is ook triest nieuws: na maanden van vermissing maakte haar partner Cyntha Koeter op 24 december op BitChute bekend dat onderzoekster en documentairemaakster Janet Ossebaard (bekend van de reeks The Fall of the Cabal) is overleden. Bronnen melden dat Ossebaard op 16 november 2023 zelfmoord zou hebben gepleegd

De FAQ wordt ondersteund met links, documenten en artikelen. Als er op realistische media meer informatie beschikbaar komt die relevant is wordt de FAQ uitgebreid met kennis en feiten over de uitvoering van The Great Reset. Zoals bekend zijn de fascistische onzinmaatregelen rond de coronahoax de opmaat voor het uitrollen van Agenda 2030; het contract dat WEF-knecht Mark Rutte in 2015 in New York al tekende. In het artikel 'De leugens over Covid-19' leg ik in het onderdeel 'Waarom géén cojona-spuit? De feiten' uit waarom mensen - die vatbaar zijn voor angstpropaganda van de Rijksoverheid - zich NIET moeten laten volspuiten met levensgevaarlijke mRNA-substanties.

Inhoudsopgave:

 1. Waarom is Covid-19 gepland uitgerold en wat is de bedoeling ervan?
 2. Zijn "vaccins" tegen Covid-19 veilig?
 3. Wat zijn de langetermijneffecten van "vaccins" tegen Covid-19?
 4. Waarom zijn sommige batches cojona-"vaccins" dodelijker dan andere?
 5. Welke batchnummers zijn het gevaarlijkst?
 6. Welke gevaarlijke Pfizer-batches zijn in Nederland gebruikt?
 7. Wat is 'Long Covid'?
 8. Waarom moet ik me NIET laten "vaccineren" als ik zwanger ben?
 9. Hoe worden cijfers over vaccinatieschade geregistreerd en hoe betrouwbaar zijn die?
 10. Hoe kan ik vaccinatieschade beperken?
 11. Waarom worden podcasts, video's en docu's die kritisch zijn van social media als YouTube en Facebook verwijderd?
 12. Zijn er medicijnen tegen Covid-19 en hoe effectief zijn die?
 13. Waarom worden medicijnen tegen Covid-19 "verboden" en bestellingen aan de grens onderschept?
 14. Welke kritische artsen werden door de Rijksoverheid geïntimideerd?
 1. Waarom is Covid-19 gepland uitgerold en wat is de bedoeling ervan?


  Van begin af aan was al duidelijk dat Covid-19 nooit ging om volksgezondheid, maar uitsluitend om controle en onderwerping van de bevolking. Cojonavarianten blijken vooraf te zijn verzonnen en gepland om bange mensen angst aan te jagen. De bedoeling van Covid-19 is om ons naar Chinees model door middel van QR-codes een (a-)sociaal-communistisch krediet- en volgsysteem in te rommelen, en ons afhankelijk te maken van de staat. Een voorbeeld daarvan is het door WEF-crimineel Máxima Zorreguieta gepropageerde CBDC-systeem (central bank digital control) dat de Rijksoverheid mogelijkheden geeft om onze financiële transacties te bespioneren. Omwille van de stikstofhoax kan er bijvoorbeeld een limiet worden gesteld aan hoeveel we reizen en hoeveel vlees we eten. Aan de hand van deze gegevens kan de Rijksoverheid bij "overschrijding" van de "limiet" besluiten tot het blokkeren van financiële transacties van de gebruiker. Tevens wordt het voor de Rijksoverheid mogelijk om in te zien wie is ingespoten met mRNA-substanties en wie niet. Weiger mee te doen aan deze onzin en installeer GEEN apps van de Rijksoverheid op uw smartphone!

  Artikelen (web):
  Sociaal kredietsysteem komt akelig dichtbij: ‘'Een heel gevaarlijke trend'
  Italië heeft primeur met eerste sociaal kredietsysteem van Europa
  Italië start proefproject met sociaal kredietsysteem

 2. Zijn "vaccins" tegen Covid-19 veilig?


  Nee! Integendeel: "vaccins" tegen cojona zijn levensgevaarlijk en zelfs dodelijk. mRNA-substanties als Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca en Janssen zijn experimenteel en bevinden zich nog tot 2023/2024 in de testfase. Domme mensen die zich door angstpropaganda (desinformatie) van de Rijksoverheid met deze substanties hebben laten inspuiten werken - zonder dat ze zich informeren - mee aan een medisch experiment en zijn proefkonijn. Inmiddels staat het aantal vaccinatiemoorden in de EU op meer dan 454.000, meer dan 29,7 miljoen (!) mensen hebben (blijvende) vaccinatieschade opgelopen. In Nederland zijn ruim 12,1 miljoen (!) mensen ingespoten met levensgevaarlijke mRNA-substanties, wat neerkomt op 67,4% van de bevolking. Inmiddels zijn bij het Lareb meer dan 230.000 (!) bijwerkingen gemeld. Wereldwijd bedraagt het aantal mensen dat is gezwicht voor de vaccinterreur van overheden 5,4 miljard (!). De bedoeling van "vaccins" is om de wereldbevolking uit te dunnen. Wetenschappers schatten dat er inmiddels wereldwijd zo’n 17 miljoen (!) mensen zijn vermoord en 568 miljoen (!) mensen zijn beschadigd door de corona"vaccins". Trap er niet in! Dat "vaccins" veilig en effectief zouden zijn is een grove leugen en NIET WAAR. Zie ook bij vraag 8 en Relevante links.

 3. Artikelen (web):
  Experts schatten dat er al 20 miljoen doden zijn door COVID-vaccinatie en meer dan 2 miljard gewonden

 4. Wat zijn de langetermijneffecten van "vaccins" tegen Covid-19?


  De langetermijneffecten van mRNA-substanties tegen cojona zijn niet bekend. Wél is duidelijk dat de kans dat je op lange termijn bijwerkingen ontwikkelt of ernstig ziek zult worden aanzienlijk is. Algemeen wordt aangenomen dat het risico op (ernstige) vaccinatieschade groter wordt naarmate men meer mRNA-substanties laat inspuiten. Dit komt omdat de inspuitingen zich door het hele lichaam verspreiden, weefsel- en bloedklonters veroorzaken en (blijvend) het immuunsysteem beschadigen. Tevens gaan de mRNA-substanties de productie van het P53-eiwit tegen, dat het lichaam beschermt tegen de vorming van allerlei tumoren. Dit is door emeritus hoogleraar Pierre Capel op BitChute bevestigd. Doordat de productie van het P53-eiwit wordt geremd kunnen zich verschillende vormen van kanker en hersenziekten ontwikkelen. De mainstream media liegen dat deze effecten zeldzaam zijn en zogenaamde "factcheckers" van de Rijksoverheid framen met nepnieuws dat overlijden door vaccinatieschade onwaar is. De duidelijke cijfers over massale overlijdens als gevolg van deze inspuitingen laten een heel ánder beeld zien. Gerenommeerde artsen, wetenschappers en professoren waarschuwen dat geïnjecteerden binnen drie tot vijf jaar aan de inspuitingen zullen overlijden.

 5. Waarom zijn sommige batches cojona-"vaccins" dodelijker dan andere?


  Uit gehackte Pfizer- en Moderna-documenten is gebleken dat de samenstelling van de "vaccins" per batch (partij) verschilt, waardoor niet iedereen met dezelfde mRNA-substantie is/wordt ingespoten, en waarbij dus óók de vaccinatieschade varieert. Sommige partijen mRNA-substanties zijn tot 50 keer dodelijker dan andere: de ene partij veroorzaakt één sterfgeval, terwijl een andere partij 50 (of veel meer) mensen doodt. Klokkenluiders van Pfizer hebben ook toegegeven dat mensen met een batch placebo's worden ingespoten om menseǹ te misleiden en de gevaren van "vaccins" te verdoezelen. Die moeten natuurlijk niet te veel opvallen.

 6. Welke batchnummers zijn het gevaarlijkst?


  Zoals gezegd verschillen de "vaccins" per batch (partij) van samenstelling. Mensen die het slachtoffer van vaccinatieschade zijn of dreigen te worden, doen er verstandig aan om hun batchnummer te checken. De Duitse advocaat Tobias Ulbrich stelde op basis van zijn gegevens een lijst samen met de gevaarlijkste batchnummers. Het gaat daarbij om de "vaccins" van Pfizer en Moderna. Lees voor een overzicht het artikel van NineForNews van 28 september 2023:
  Advocaat stelt lijst samen: dit zijn de 45 gevaarlijkste batchnummers.

 7. Welke gevaarlijke Pfizer-batches zijn in Nederland gebruikt?


  Uit een Wob-verzoek blijkt dat uit acht van de negen batches Pfizer-"vaccins" die in Denemarken zijn gelinkt aan ernstige gezondheidsschade, ook in Nederland zijn gebruikt. Het gaat hierbij om de volgende batchnummers: EJ6134, EJ6136, EJ6789, EJ6790, EJ6796, EK9788, EM0477 en EP9598.

 8. Wat is 'Long Covid'?


  'Long Covid' is een misleidende term waarmee in de mainstream media onterecht de indruk wordt gewekt als zou men langdurig klachten hebben overgehouden van een ongevaarlijk snotneusvirus als cojona (coronagriep). In werkelijkheid heeft de term betrekking op mensen die zijn ingespoten met levensgevaarlijke mRNA-substanties, waardoor het immuunsysteem van "gevaccineerden" ernstig is beschadigd en ze langdurig ziek worden. Miljoenen mensen zijn door deze substanties niet meer in staat om te werken of überhaupt een normaal leven te leiden. De media hebben het hier dus NIET over het misleidende 'Long Covid', maar over het Long Vax Syndrome (Long Side Effects, because of the vaccine shots). Inmiddels schrijven grote buitenlandse kranten eindelijk over het oorzakelijk verband tussen mRNA-substanties en oversterfte, waar de Nederlandse pers nog altijd over zwijgt.

 9. Waarom moet ik me NIET laten "vaccineren" als ik zwanger ben?


  Zwangere vrouwen wordt geadviseerd om zich NIET te laten "vaccineren" tegen cojona. De kans dat het ongeboren kind via de placenta wordt besmet met spike-eiwit is aanzienlijk, waardoor u (een verhoogd) risico loopt op een miskraam. Tevens wordt het ook afgeraden om borstvoeding te geven, omdat de moedermelk besmet kan zijn met spike-eiwit. Onderzoek van gezondheidseconoom Konstantin Beck van de Universiteit van Luzern in Zwitserland heeft aangetoond dat het aantal miskramen en doodgeboorten in 2022 direct gerelateerd is aan de coronavaccinaties bij zwangere vrouwen. Het RIVM verspreidt nepnieuws dat "vaccinatie" ook voor zwangere vrouwen veilig en effectief is, wat volslágen onzin is. Voor de vaccineffectiviteit en -veiligheid voor zwangeren en hun (ongeboren) kinderen bestaat GEEN (overtuigende) wetenschappelijke onderbouwing. Opmerking: negeer zogenaamde "factcheckers" op internet. Dit zijn vervelende websites die feiten ontkennen en met onzin goedgelovige burgers misleiden.

 10. Hoe worden cijfers over vaccinatieschade geregistreerd en hoe betrouwbaar zijn die?


  De cijfers uit vraag 2 dateren van 16 mei 2022 en komen uit het Europese registratiesysteem EudraVigilance dat vaccinatieschades en vaccinatiemoorden registreert. Uit 37 wetenschappelijke studies blijkt echter dat maar 6% van de gevallen wordt gemeld en er een onderrapportage plaatsvindt van maar liefst 94% (!). Een mogelijke verklaring hiervoor is dat artsen en verpleegkundigen in ziekenhuizen onder druk worden gezet om gevallen van vaccinatieschades en vaccinatiemoorden NIET te melden, hetgeen bedoeld is om (domme) mensen te misleiden en de prikbereidheid hoog te houden. Artsen en verpleegkundigen in ziekenhuizen riskeren ontslag als ze de misstanden publiekelijk aan de kaak stellen.

 11. Hoe kan ik vaccinatieschade beperken?


  Levensgevaarlijke mRNA-substanties zijn onomkeerbaar. Aangezien het spike-eiwit dat door deze substanties wordt aangemaakt, zich door het hele lichaam verspreidt en zijn vernietigende werk doet zou het niet meer zijn terug te draaien. Voor mensen die door de Rijksoverheid en de msm zijn misleid of zij die vanuit een werkgerelateerde situatie "gedwongen" zijn ingespoten met experimentele mRNA-substanties, is het advies om het lichaam vlak na "vaccinatie" onmiddellijk te ontgiften door gebruik te maken van bloedverdunnende middelen, en middelen die (indien mogelijk) het immuunsysteem herstellen. Belangrijk is om het schadelijke spike-eiwit na aanmaak direct uit het lichaam te verwijderen. Cardioloog en internist Peter McCullough verwijst hierbij bijvoorbeeld naar nattokinase, een enzym uit sojabonen. Uit preklinische studies blijkt dat dit enzym het spike-eiwit afbreekt.

 12. Artikelen (web):
  Dosis hoop: hoe te ontgiften na mRNA-Covidvaccinatie
  Wat kun je doen om te ontgiften/ontstoren na coronavaccinatie?
  Ontgiften na vaccinatie of preventief: het kan!

 13. Waarom worden podcasts, video's en docu's die kritisch zijn van social media als YouTube en Facebook verwijderd?


  Social media als Twitter, Facebook, YouTube, Instagram en LinkedIn zijn vertegenwoordigd in de Denktank Desinformatie, waarvan de kletskundigen en schetenwappers de grootste onzin over cojona verspreiden, en actief proberen de waarheid over cojona en mRNA-substanties te verdoezelen. De Rijksoverheid voert - onder aanvoering van fascist Klaus Schwab - "beleid" uit van het World Economic Forum (WEF). Langzaam worden de contouren hiervan zichtbaar, maar nog altijd wordt het door de msm en volgzame schapen geframed als complottheorie. Het is niet de bedoeling dat mensen de waarheid horen, massaal wakker worden en in verzet komen. Dat is ook exáct de reden waarom de gevaren van mRNA-substanties tegen Covid-19 worden verzwegen en men weigert om cijfers over vaccinatieschade openbaar te maken. Dat is niet in het belang van het fascistische World Economic Forum dat juridisch-bindende afspraken met overheden heeft gesloten, om door middel van een vooraf geplande neppandemie in fases The Great Reset uit te rollen.

 14. Zijn er medicijnen tegen Covid-19 en hoe effectief zijn die?


  Ja, er zijn medicijnen als Ivermectine en Hydroxychloroquine (de laatste in combinatie met zink en behandeling binnen 10 dagen na "besmetting") waarmee mensen met coronagriep kunnen worden behandeld. In landen als Japan, Indonesië, India en Zuid-Afrika (met gezamenlijk bijna 1,9 miljard inwoners) is men gestopt met het inspuiten van experimentele mRNA-substanties, en heeft het gebruik van Ivermectine geleid tot een enorme afname van het aantal gevallen coronagriep.

 15. Waarom worden medicijnen tegen Covid-19 "verboden" en bestellingen aan de grens onderschept?


  Overheden blijken in het geheim contracten met het WEF en Big Pharma te hebben afgesloten om iedereen door angstpropaganda en leugens de mRNA-substanties op te dringen. In de medische wereld geldt dat er geen "vaccins" mogen worden opgedrongen als er medicijnen beschikbaar zijn om ziekten te bestrijden. Medicijnen tegen Covid-19 zoals Ivermectine en Hydroxychloroquine (de laatste in combinatie met zink) dwarsbomen de smerige plannen van WEF-psychopaten, wiens giftige tentakels wereldwijd in overheden zijn geïnfiltreerd. Artsen die genoemde medicijnen voorschreven aan hun patiënten kregen torenhoge boetes opgelegd, werden vervolgd of liepen het risico hun BIG-registratie kwijt te raken waardoor ze hun beroep niet meer zouden mogen uitoefenen. Voorbeeld is de bekende huisarts Rob Elens die door genoemde medicijnen voor te schrijven talloze patiënten genas van coronagriep. Elens werd door de corrupte IGJ geïntimideerd en vervolgd, maar werd vrijgesproken.

 16. Welke kritische artsen werden door de Rijksoverheid geïntimideerd?


  Tijdens de coronahoax heeft de corrupte Rijksoverheid talloze kritische artsen lastiggevallen en geïntimideerd. Die werden door vaccinjihadisten van de IGJ gevolgd, onderzocht en beboet. In België was het niet anders: daar werden in 2021 15 Belgische artsen "bestraft" vanwege uitspraken tegen het gevaarlijke coronavaccin. Het gaat hierbij om huisartsen als Frank Peeters, Leo Van den Bossche en Clo Cornelissen. In Nederland gaat het onder meer om Rob Elens, Niek Rogger, Alexander van Walraven, Els van Veen, Elke de Klerk, Jan Vingerhoets, Naomi Dongelmans en Berber Pieksma. De IGJ, NCTV, Denktank Desinformatie en het Lareb verboden artsen om met werkende medicijnen hun patiënten te genezen van coronagriep. Niet alleen instanties van de Rijksoverheid, maar ook social media, filosofen, psychologen en bloggers klaagden bij de IGJ. Die ging vervolgens achter de arts aan om hem of haar het zwijgen op te leggen, zo blijkt uit vrijgegeven WOB-documenten. Met name WEF-crimineel Hugo de Jonge speelde een sleutelrol en kreeg het advies om kritische artsen "keihard aan te pakken". Op dit moment lopen er een aantal rechtszaken tegen artsen die off-label veilige medicijnen hebben voorgeschreven.

  Update: Goed nieuws! huisartsen Niek Rogger en Alexander van Walraven werden onlangs vrijgesproken voor het off-label voorschrijven van Ivermectine en Hydroxychloroquine tegen cojona. De door de IGJ opgelegde boetes werden door de bestuursrechter vernietigd. Volgens de rechter hebben niet de artsen, maar heeft WEF-crimineel Hugo de Jonge onrechtmatig gehandeld en moet de huidige minister van Volksgezondheid de proceskosten betalen. Of genoemde artsen ook een schadevergoeding krijgen is niet bekend.

Later meer...

Relevante links:

 1. Stichting Coronaschade (NIEUW)
 2. (VIDEO) Magere Heineken - Let's talk about oversterfte (website)
 3. (VIDEO) Dr. Richard Fleming: SARS-CoV-2- en COVID-19-vaccins zijn biowapens (Nederlands ondertiteld) (web)
 4. (VIDEO) Dr. Simone Gold vertelt over de ongelooflijke leugens die door media en overheden verspreid worden over Covid-19 (Nederlands ondertiteld) (web)
 5. (VIDEO) Dolores Cahill: "Iedereen die een mRNA-injectie kreeg, gaat binnen 3 tot 5 jaar dood" (website)
 6. (VIDEO) Ongelooflijke bloedproppen uit lichamen van gevaccineerden gehaald: 'Dit is niet normaal' (website)
 7. (VIDEO) BLOEDONDERZOEK bij 4 GEVACCINEERDEN en 4 ONGEVACCINEERDEN (Nederlands ondertiteld) (web)
 8. (VIDEO) Bill Gates: ”Vaccins moeten wereldbevolking uitdunnen” - VACCINATION - TO REDUCE POPULATION! (BILL GATES ADMITS) (web)

Wob-documenten:

 1. Wob-documenten: 35 "experts" uit Denktank Desinformatie beïnvloeden het publiek over coronavaccins (web)
 2. Wob-documenten over inmenging van de Gates Foundation en het WEF bij het Nederlandse vaccinatiebeleid (web)
 3. Uit wob-documenten blijkt dat het Rijk massale controle uitvoert op media en burgers (web)
 4. Wob-documenten: Rijk en techbedrijven werken op grote schaal samen aan mind-control (web)
 5. Wob-documenten: Rijk wilde niets weten van vroegbehandeling met hydroxychloroquine (web)

Relevante artikelen:

 1. De leugens over Covid-19 (website)
 2. Dosis hoop: hoe te ontgiften na mRNA-Covidvaccinatie (NIEUW) (web)
 3. Zwaar gecensureerde Pfizer-documenten tonen aan dat COVID-“vaccinatie” begonnen is met een vijfjarige massale ontvolkingsagenda die in 2025 voltooid zal zijn (NIEUW) (web)
 4. America’s Frontline Doctors: COVID-gevaccineerden kunnen spike-eiwitten 'afgeven', waardoor ongevaccineerden schade op kunnen lopen (NIEUW) (web)
 5. Denktank Desinformatie "op ramkoers met ethiek en wetenschap" (web)
 6. Enorm vaccinatieschandaal komt aan het licht: 763 bekende mensen dood na coronaprik! (web)
 7. Schokkende weefselklonters in bloedbaan: is dit de oorzaak van de vele plotselinge sterfgevallen? (web)
 8. Reiner Fuellmich en 50 Advocaten twijfelen niet meer: "De vaccins zijn ontworpen te doden en planeet te ontvolken" (web)
 9. Nieuw rapport van de Britse overheid: COVID-vaccinatie verhoogt risico op overlijden en doodt honderdduizenden na vijf maanden (web)
 10. Miljoenen doden: Vaccindeskundige Geert Vanden Bossche waarschuwt voor vaccinramp (web)
 11. Dr. Bhakdi waarschuwt: "mRNA-vaccins zullen dagelijks meer mensen doden, maar het ergste is dat die miljarden die geïnjecteerd zijn hun verstand verliezen" (web)
 12. Pfizer: "Vaccins zijn niet veilig – letsel is goed mogelijk en met de dood tot gevolg…." (web)
 13. Ongelooflijke bloedproppen uit lichamen van gevaccineerden gehaald: 'Dit is niet normaal' (web)
 14. Meerderheid gevaccineerden zal in 2025 zijn overleden (web)
 15. Deze wetenschapper kondigde in 2017 aan: er zullen miljarden mensen moeten verdwijnen (web)
 16. Dit werd dus ook al in 1981 aangegeven hoe de depopulatie aangepakt moet worden! (web)
 17. Wat kun je doen om te ontgiften/ontstoren na coronavaccinatie? (web)
 18. Ontgiften na vaccinatie of preventief: het kan! (web)
 19. Sociaal kredietsysteem komt akelig dichtbij: 'Een heel gevaarlijke trend' (web)
 20. Italië heeft primeur met eerste sociaal kredietsysteem van Europa (web)
 21. Italië start proefproject met sociaal kredietsysteem (web)

Naar boven Naar boven

joopletteboer.nl raadt Ubuntu Linux aan.

© Copyright joopletteboer.nl 2003 - 2024 | Wijzigingen

eXTReMe Tracker