Het logo van de website van Joop Letteboer

Covid-19: The Great Reset

FAQ Covid-19-schandaal (actueel)

faqcovid19.php werd voor het laatst bijgewerkt op maandag 02 oktober 2023

--- IN BEWERKING ---

Inleiding tot veelgestelde vragen over de coronahoax
Omdat overheid, kabinet, Denktank Desinformatie en mainstream media vanaf dag 1 voortdurend onzin, leugens en nepnieuws (desinformatie) over Covid-19 verspreidden heb ik deze FAQ samengesteld. Omdat die leugens door het groeiende Verzet niet langer vol te houden zijn - dus eigenlijk op het moment waarop mensen eindelijk Het Coronabedrog begonnen te zien - worden nu met hetzelfde doel (angst aanjagen en tweedeling zaaien) constant propaganda en leugens over de uitgelokte Russische militaire operatie in Oekraïne verspreid (vanaf het begin werden door de Russen diverse steden en dorpen bevrijd van Oekraïense nazi's (die worden aangestuurd door dictator, fascist en oorlogscrimineel Zelensky) en werden meer dan 2.000 Oekraïense kinderen in veiligheid gebracht). De massahysterie, de walgelijke verheerlijking en misselijkmakende zieligdoenerij voor dit corrupte land is de bliksemafleider voor wat er echt speelt in de wereld, en waar de elite op aanstuurt. De elite heeft die oorlog nodig om hun smerige plannen uit te voeren. Het is werkelijk óngelooflijk, maar ook nú informeren domme mensen zich niet en lopen als schapen achter de msm aan. Deze zombies met een spuit en een Oekraïne-vlaggetje in hun profiel hebben de afgelopen 3,5 jaar niets geleerd en trappen er straks wéér in. Na de mislukte angstzaaierij rond de apenpokkenhoax (het RIVM verwijderde essentiële informatie om de burger te misleiden) gooit Ernst "Voldemort" Kuipers het over dezelfde boeg als WEF-psychopaat Hugo de Jonge: angst zaaien voor het snotneusvirus aka cojona. Linksom of rechtsom: die gifspuit MOET en ZAL erin. De "vaccins" zullen de geschiedenisboeken ingaan als het grootste medische schandaal ooit.

Als er op realistische media meer informatie beschikbaar komt die relevant is wordt de FAQ uitgebreid met kennis en feiten over de uitvoering van The Great Reset. Zoals bekend zijn de fascistische onzinmaatregelen rond de coronahoax de opmaat voor het uitrollen van Agenda 2030; het contract dat WEF-knecht Mark Rutte in 2015 in New York al tekende. Helaas heeft 95% van het schapenvolk na 3,5 jaar nog steeds niet door dat het kabinet, overheid en mainstream media na 78 jaar opnieuw achter een fascistische Duitser aan lopen. In het artikel 'De leugens over Covid-19' leg ik in het onderdeel 'Waarom géén cojona-spuit? De feiten' uit waarom mensen - die vatbaar zijn voor angstpropaganda van de overheid - zich NIET moeten laten volspuiten met experimentele mRNA-substanties.

Inhoudsopgave:

 1. Waarom is Covid-19 gepland uitgerold en wat is de bedoeling ervan?
 2. Zijn "vaccins" tegen Covid-19 veilig?
 3. Wat zijn de langetermijneffecten van "vaccins" tegen Covid-19?
 4. Waarom zijn sommige partijen cojona-"vaccins" dodelijker dan andere?
 5. Hoe worden cijfers over vaccinatieschade geregistreerd en hoe betrouwbaar zijn die?
 6. Hoe kan ik vaccinatieschade beperken?
 7. Waarom worden podcasts, video's en docu's die kritisch zijn van social media als YouTube en Facebook verwijderd?
 8. Zijn er medicijnen tegen Covid-19 en hoe effectief zijn die?
 9. Waarom worden medicijnen tegen Covid-19 "verboden" en bestellingen aan de grens onderschept?
 1. Waarom is Covid-19 gepland uitgerold en wat is de bedoeling ervan?


  Van begin af aan was al duidelijk dat Covid-19 nooit ging om volksgezondheid, maar dat het uitsluitend gaat om controle en onderwerping van de bevolking. Cojonavarianten blijken vooraf te zijn verzonnen en gepland om bange mensen angst aan te jagen. De bedoeling van Covid-19 is om ons naar Chinees model door middel van QR-codes een (a-)sociaal-communistisch krediet- en volgsysteem in te rommelen, en ons afhankelijk te maken van de staat. We krijgen onze vrijheid pas terug als we dat "verdienen" en we de staat gehoorzamen. In 2018 mochten bijvoorbeeld 23 miljoen Chinezen niet meer reizen omdat ze te weinig (deug)punten hadden verzameld. Knettergek!

  Artikelen (web):
  Sociaal kredietsysteem komt akelig dichtbij: ‘'Een heel gevaarlijke trend'
  Italië heeft primeur met eerste sociaal kredietsysteem van Europa
  talië start proefproject met sociaal kredietsysteem

 2. Zijn "vaccins" tegen Covid-19 veilig?


  Nee! Integendeel: "vaccins" tegen cojona zijn levensgevaarlijk en zelfs dodelijk. mRNA-substanties als Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca en Janssen zijn experimenteel en bevinden zich nog tot 2023/2024 in de testfase. Domme mensen die zich door angstpropaganda (desinformatie) van de overheid met deze substanties hebben laten inspuiten werken - zonder dat ze zich informeren - mee aan een medisch experiment en zijn proefkonijn. Inmiddels staat het aantal vaccinatiemoorden in de EU op meer dan 454.000, meer dan 29,7 miljoen (!) mensen hebben (blijvende) vaccinatieschade opgelopen. In Nederland zijn ruim 12,2 miljoen (!) mensen ingespoten met levensgevaarlijke mRNA-substanties, wat neerkomt op 68,5 procent van de bevolking. Wereldwijd bedraagt het aantal mensen dat is gezwicht voor de vaccinterreur van overheden 5,4 miljard (!). De bedoeling van "vaccins" is om de wereldpopulatie uit te dunnen, wat niets anders is dan gruwelijke massamoord (genocide). De verwachting is dat tegen 2025 de meeste geïnjecteerden aan de inspuitingen zullen zijn overleden en het aantal geboorten drastisch is gereduceerd. Trap er niet in! Dat "vaccins" veilig zouden zijn is een grove leugen en NIET WAAR. Zie ook bij Relevante links.

 3. Artikelen (web):
  Experts schatten dat er al 20 miljoen doden zijn door COVID-vaccinatie en meer dan 2 miljard gewonden

 4. Wat zijn de langetermijneffecten van "vaccins" tegen Covid-19?


  De langetermijneffecten van mRNA-substanties tegen cojona zijn nog niet bekend. Wél is duidelijk dat de kans dat je op lange termijn bijwerkingen ontwikkelt of ernstig ziek zult worden aanzienlijk is. Algemeen wordt aangenomen dat het risico op (ernstige) vaccinatieschade groter wordt naarmate men meer mRNA-substanties laat inspuiten. Dit komt omdat de inspuitingen zich door het hele lichaam verspreiden, weefsel- en bloedklonters veroorzaken en (blijvend) het immuunsysteem beschadigen. Tevens gaan de mRNA-substanties de productie van het P53-eiwit tegen, dat het lichaam beschermt tegen de vorming van allerlei tumoren. Dit is door emeritus hoogleraar Pierre Capel op BitChute bevestigd. Doordat de productie van het P53-eiwit wordt geremd kunnen zich verschillende vormen van kanker en hersenziekten ontwikkelen. De mainstream media liegen dat deze effecten zeldzaam zijn en zogenaamde "factcheckers" van de overheid framen met nepnieuws dat overlijden door vaccinatieschade onwaar is. De duidelijke cijfers over massale overlijdens als gevolg van deze inspuitingen laten een heel ánder beeld zien. Gerenommeerde artsen, wetenschappers en professoren waarschuwen dat geïnjecteerden binnen drie tot vijf jaar aan de inspuitingen zullen overlijden.

 5. Waarom zijn sommige partijen cojona-"vaccins" dodelijker dan andere?


  Uit gehackte Pfizer- en Moderna-documenten is gebleken dat de samenstelling van de "vaccins" per partij (batch) verschilt, waardoor niet iedereen met dezelfde mRNA-substantie is/wordt ingespoten, en waarbij dus óók de vaccinatieschade varieert. Sommige partijen mRNA-substanties zijn tot 50 keer dodelijker dan andere: de ene partij veroorzaakt één sterfgeval, terwijl een andere partij 50 (of veel meer) mensen doodt. Klokkenluiders van Pfizer hebben ook toegegeven dat mensen met een batch placebo's worden ingespoten om menseǹ te misleiden en de gevaren van "vaccins" te verdoezelen. Die moeten natuurlijk niet te veel opvallen.

 6. Hoe worden cijfers over vaccinatieschade geregistreerd en hoe betrouwbaar zijn die?


  De cijfers uit vraag 2 dateren van 16 mei 2022 en komen uit het Europese registratiesysteem EudraVigilance dat vaccinatieschades en vaccinatiemoorden registreert. Uit 37 wetenschappelijke studies blijkt echter dat maar 6% van de gevallen wordt gemeld en er een onderrapportage plaatsvindt van maar liefst 94% (!). Een mogelijke verklaring hiervoor is dat artsen en verpleegkundigen in ziekenhuizen onder druk worden gezet om gevallen van vaccinatieschades en vaccinatiemoorden NIET te melden, hetgeen bedoeld is om (domme) mensen te misleiden en de prikbereidheid hoog te houden. Verpleegkundigen in ziekenhuizen riskeren ontslag als ze de misstanden publiekelijk aan de kaak stellen.

 7. Hoe kan ik vaccinatieschade beperken?


  Levensgevaarlijke mRNA-substanties zijn onomkeerbaar. Aangezien het spike-eiwit in deze substanties zich door het hele lichaam verspreidt en zijn vernietigende werk doet zou het niet meer zijn terug te draaien. Voor mensen die door de overheid en de msm zijn misleid of zij die vanuit een werkgerelateerde situatie "gedwongen" zijn ingespoten met experimentele mRNA-substanties, is het advies om het lichaam vlak na "vaccinatie" onmiddellijk te ontgiften door gebruik te maken van bloedverdunnende middelen, en middelen die (indien mogelijk) het immuunsysteem herstellen. Belangrijk is om het schadelijke spike-eiwit direct uit het lichaam te verwijderen. Cardioloog en internist Peter McCullough verwijst hierbij bijvoorbeeld naar nattokinase, een enzym uit sojabonen. Uit preklinische studies blijkt dat dit enzym het spike-eiwit afbreekt.

 8. Waarom worden podcasts, video's en docu's die kritisch zijn van social media als YouTube en Facebook verwijderd?


  Social media als Twitter, Facebook, YouTube, Instagram en LinkedIn zijn vertegenwoordigd in de Denktank Desinformatie, waarvan de kletskundigen en schetenwappers de grootste onzin over cojona verspreiden en actief proberen de waarheid over cojona en mRNA-substanties te verdoezelen. De overheid voert - onder aanvoering van fascist Klaus Schwab - "beleid" uit van het World Economic Forum (WEF). Langzaam worden de contouren hiervan zichtbaar, maar nog altijd wordt het door de msm en volgzame schapen geframed als complottheorie. Het is niet de bedoeling dat mensen de waarheid horen, massaal wakker worden en in verzet komen. Dat is ook exáct de reden waarom de gevaren van mRNA-substanties tegen Covid-19 worden verzwegen en men weigert om cijfers over vaccinatieschade openbaar te maken. Dat is niet in het belang van het fascistische World Economic Forum dat juridisch-bindende afspraken met overheden heeft gesloten om door middel van een vooraf geplande neppandemie in fases The Great Reset uit te rollen.

 9. Zijn er medicijnen tegen Covid-19 en hoe effectief zijn die?


  Ja, er zijn medicijnen als Ivermectine en Hydroxychloroquine waarmee mensen met coronagriep kunnen worden behandeld. In landen als Japan, Indonesië, India en Zuid-Afrika (met gezamenlijk bijna 1,9 miljard inwoners) is men gestopt met het inspuiten van experimentele mRNA-substanties, en heeft het gebruik van Ivermectine geleid tot een enorme afname van het aantal gevallen coronagriep. De door de mainstream media en overheden opgetuigde coronahoax is daar zo goed als voorbij.

 10. Waarom worden medicijnen tegen Covid-19 "verboden" en bestellingen aan de grens onderschept?


  In de medische wereld geldt als regel dat er geen "vaccinaties" mogen worden opgedrongen als er medicijnen beschikbaar zijn om ziekten te bestrijden. Medicijnen tegen Covid-19 zoals Ivermectine en Hydroxychloroquine dwarsbomen de smerige plannen van WEF-psychopaten, wiens giftige tentakels wereldwijd in overheden zijn geïnfiltreerd. Overheden blijken in het geheim contracten met het WEF en Big Pharma te hebben afgesloten om iedereen door angstpropaganda en leugens de mRNA-substanties op te dringen.

Later meer...

Relevante links:

 1. (VIDEO) Dr. Richard Fleming: SARS-CoV-2- en COVID-19-vaccins zijn biowapens (Nederlands ondertiteld) (web)
 2. (VIDEO) Dr. Simone Gold vertelt over de ongelooflijke leugens die door media en overheden verspreid worden over Covid-19 (Nederlands ondertiteld) (web)
 3. (VIDEO) Dolores Cahill: "Iedereen die een mRNA-injectie kreeg, gaat binnen 3 tot 5 jaar dood" (website)
 4. (VIDEO) Ongelooflijke bloedproppen uit lichamen van gevaccineerden gehaald: 'Dit is niet normaal' (website)
 5. (VIDEO) BLOEDONDERZOEK bij 4 GEVACCINEERDEN en 4 ONGEVACCINEERDEN (Nederlands ondertiteld) (web)
 6. (VIDEO) Bill Gates: ”Vaccins moeten wereldbevolking uitdunnen” - VACCINATION - TO REDUCE POPULATION! (BILL GATES ADMITS) (web)

Wob-documenten (NIEUW):

 1. Wob-documenten: 35 "experts" uit Denktank Desinformatie beïnvloeden het publiek over coronavaccins (web)
 2. Wob-documenten over inmenging van de Gates Foundation en het WEF bij het Nederlandse vaccinatiebeleid (web)
 3. Uit wob-documenten blijkt dat het Rijk massale controle uitvoert op media en burgers (web)
 4. Wob-documenten: Rijk en techbedrijven werken op grote schaal samen aan mind-control (web)
 5. Wob-documenten: Rijk wilde niets weten van vroegbehandeling met hydroxychloroquine (web)

Relevante artikelen:

 1. De leugens over Covid-19 (website)
 2. Denktank Desinformatie "op ramkoers met ethiek en wetenschap" (NIEUW) (web)
 3. Enorm vaccinatieschandaal komt aan het licht: 763 bekende mensen dood na coronaprik! (NIEUW) (web)
 4. Schokkende weefselklonters in bloedbaan: is dit de oorzaak van de vele plotselinge sterfgevallen? (NIEUW) (web)
 5. Reiner Fuellmich en 50 Advocaten twijfelen niet meer: "De vaccins zijn ontworpen te doden en planeet te ontvolken" (NIEUW) (web)
 6. Nieuw rapport van de Britse overheid: COVID-vaccinatie verhoogt risico op overlijden en doodt honderdduizenden na vijf maanden (web)
 7. Miljoenen doden: Vaccindeskundige Geert Vanden Bossche waarschuwt voor vaccinramp (web)
 8. Dr. Bhakdi waarschuwt: "mRNA-vaccins zullen dagelijks meer mensen doden, maar het ergste is dat die miljarden die geïnjecteerd zijn hun verstand verliezen" (web)
 9. Pfizer: "Vaccins zijn niet veilig – letsel is goed mogelijk en met de dood tot gevolg…." (web)
 10. Ongelooflijke bloedproppen uit lichamen van gevaccineerden gehaald: 'Dit is niet normaal' (web)
 11. Meerderheid gevaccineerden zal in 2025 zijn overleden (web)
 12. Deze wetenschapper kondigde in 2017 aan: er zullen miljarden mensen moeten verdwijnen (web)
 13. Dit werd dus ook al in 1981 aangegeven hoe de depopulatie aangepakt moet worden! (web)
 14. Wat kun je doen om te ontgiften/ontstoren na coronavaccinatie? (web)
 15. Ontgiften na vaccinatie of preventief: het kan! (web)
 16. Sociaal kredietsysteem komt akelig dichtbij: 'Een heel gevaarlijke trend' (web)
 17. Italië heeft primeur met eerste sociaal kredietsysteem van Europa (web)
 18. Italië start proefproject met sociaal kredietsysteem (web)

Naar boven Naar boven

joopletteboer.nl raadt Ubuntu Linux aan.

© Copyright joopletteboer.nl 2003 - 2023 | Wijzigingen

eXTReMe Tracker