Het logo van de website van Joop Letteboer

Gimp-tutorials

gimp.php werd voor het laatst bijgewerkt op vrijdag 17 september 2021

GIMP (GNU Image Manipulation Program) is een grafisch programma voor het bewerken van foto's en andere digitale beeldbewerkingen. Gimp is oorspronkelijk ontworpen voor Linux, maar is ook voor Windows beschikbaar. Het is een prima vervanger voor het dure PhotoShop van Adobe. Het is de bedoeling om op deze pagina veel voorkomende handelingen in Gimp te beschrijven.

Inhoudsopgave:

 1. Afbeelding gedeeltelijk transparant maken
 2. Mooie teksten maken
 3. Foto's in elkaar laten overlopen
 4. Maan met fonkelende sterren maken

Afbeelding gedeeltelijk transparant maken:

 1. Open de oorspronkelijke afbeelding
 2. Klik in het menu op Dialogen - Lagen
 3. Klik met de rechter muisknop in het dialoogvenster Lagen op de titel en kies Alphakanaal toevoegen
 4. Klik met de rechter muisknop in de afbeelding en kies Selecteren - Op kleur
 5. Klik in de kleur die je wilt omzetten naar transparant
 6. Klik in het menu op Selecteren - Inverteren
 7. Klik met de rechter muisknop in het dialoogvenster Lagen op de titel en kies Laagmasker toevoegen
 8. Kies voor Selectie en klik op OK
 9. Sla de afbeelding op met de extensie .png (in Gimp 2.8.x gaat dat via Bestand - Exporteren)

Een keurige streep in plaats van een lijn

Mooie teksten maken


Start Gimp en kies Bestand - Nieuw. Kies een afbeeldingsgrootte van 400 bij 100 pixels en klik op OK. Kies een kleur en klik op de Bucket Fill Tool om de nieuwe afbeelding met de gekozen kleur te vullen. Klik op de teksttool in het hoofdvenster, klik in de nieuwe afbeelding en typ wat tekst. Zorg dat Anti-aliasing aanstaat om mooie vloeiende randen te behouden en korrelige randen te voorkomen. De kleur kun je zelf bepalen in het hoofdvenster van Gimp. De gemaakte tekst kan er dan als volgt uitzien:

Teksten maken met Gimp

Tip: door Ctrl-L te typen kun je het dialoogvenster Lagen oproepen, zodat je exact kunt zien hoeveel lagen er zijn (hier dus twee) en welke laag (layer) actief is.

Voeg een nieuwe laag toe door in het menu op Laag - Nieuwe laag te klikken. Geef een naam aan de laag (bijvoorbeeld overloop) en klik op de Blend Tool in het hoofdvenster van Gimp. Kies een voorgrond- en achtergrondkleur en sleep met de muis van links naar rechts voor een mooi overloop-effect. In het Gimp-hoofdvenster kun je bij Verloop - Omgekeerd de richting bepalen:

Teksten maken met Gimp

Aan de gemaakte tekst kun je een leuk effect toevoegen zoals een schaduw. Selecteer de tekstlaag in het dialoogvenster Lagen. Kies in het menu Filters - Licht en schaduw - Slagschaduw... Kies voor Verspringing X: 4 pixels en voor Verspringing Y: 4 pixels. Kies bij Vervagingsradius: 15, kies een kleur, vink Herschalen toestaan uit en klik op OK. Kies bij Selecteren None, klik in het dialoogvenster Lagen op de laag Achtergrond en bekijk het resultaat. Sla het document op met de extensie .png (Portable Network Graphic). Als je de lagen in de afbeelding wilt behouden, sla het bestand dan op als Gimp-afbeelding met de extensie .xcf.

Kies Filters - Decor - Rand toevoegen... door een rand aan de afbeelding toe te voegen. Kies bij Rand X-grootte: 2 pixels, Rand Y-grootte: 2 pixels, kies bij Randkleur de gewenste kleur en klik op OK. Klik vervolgens op de laag Achtergrond door nog een schaduw aan de afbeelding toe te voegen: Filters - Licht en schaduw - Slagschaduw... Kies voor Verspringing X: 4 pixels en voor Verspringing Y: 4 pixels. Kies bij Vervagingsradius: 15, kies een kleur, vink Herschalen toestaan aan en klik op OK. De afbeelding ziet er nu als volgt uit:

Teksten maken met Gimp

Om randen aan teksten toe te voegen ga je als volgt te werk:
Start Gimp en kies Bestand - Nieuw. Kies een afbeeldingsgrootte van 200 bij 100 pixels en klik op OK. Klik op de teksttool in het hoofdvenster, klik in de nieuwe afbeelding en typ wat tekst, bijvoorbeeld 'Gimp'. Klik op de Bucket Fill-tool en vul de letters met een patroon, bijvoorbeeld Marble #3. De gemaakte tekst kan er dan als volgt uitzien:

Teksten maken met Gimp

We gaan nu de tekst voorzien van een mooie rand. Open het menu Dialogen en klik op Lagen. Klik met de rechtermuisknop op de tekstlaag en kies Alpha naar selectie. Kies in het menu Selecteren de optie Uitdijen, 3 pixels en klik op OK. Klik op de laag Achtergrond en vervolgens op de Bucket Fill-tool. Klik op Hele selectie vullen en vul de selectie met een gewenste kleur. De gemaakte tekst kan er dan als volgt uitzien:

Teksten maken met Gimp

Aan de afbeelding kun je via Filters - Decor - Rand toevoegen... nog een rand toevoegen en via Filters - Licht en schaduw - Slagschaduw... een slagschaduw toevoegen, zoals in onderstaande afbeelding:

Teksten maken met Gimp

Sla de afbeelding op met de extensie .png.

Opmerking: probeer zo veel mogelijk afbeeldingen op te slaan in het PNG-formaat, omdat dit formaat beter met transparantie om kan gaan dan het GIF-formaat. Oudere browsers zoals MSIE 6 kunnen echter niet met PNG-transparantie omgaan, daarom is het aan te raden deze browser zo snel mogelijk te updaten. Lees meer...

Een keurige streep in plaats van een lijn

Foto's in elkaar laten overlopen


De volgende foto's gaan we mooi in elkaar laten overlopen:

Paadje

Gebouw

Start Gimp op en begin met een nieuwe afbeelding met witte achtergrond. Plak in deze afbeelding twee foto's die je voor de overloop wilt gebruiken. Zorg ervoor dat de nieuwe afbeelding en de foto's dezelfde afmetingen hebben. Als je de volgorde van het plakken van de foto's aanhoudt zoals hierboven, dan is de foto met het gebouw de bovenste laag in het lagenvenster (Dialogen - Lagen of Ctrl-L). Hernoem de lagen door rechts op de laag te klikken en voor Laagattributen bewerken... te kiezen. Het lagenvenster ziet er dan zo uit:

Lagenvenster Gimp

Schuif de bovenste laag over de onderste laag zodat die zichtbaar wordt tot waar je de overloop wilt laten beginnen:

Gebouw en paadje

Zorg dat de bovenste laag actief is. Klik met de rechter muisknop op de bovenste laag en voeg een laagmasker toe:

Laagmasker toevoegen

Zorg na het toevoegen dat het laagmasker actief is. Het lagenvenster ziet er nu als volgt uit:

Laagmasker

Nu kunnen we de overloop gaan toepassen. Klik in het hoofdvenster van Gimp op het verloopgereedschap (Blend-tool, Gradiënt-tool). Klik een klein stukje op de onderste foto en sleep met de muis tot ruim in de bovenliggende foto tot waar je de overloop wilt laten ophouden. Doe dit in een snelle en vloeiende beweging. Het kan zijn dat het de eerste keer niet meteen goedgaat. Blijf gewoon proberen en oefenen, net zolang totdat je tevreden bent met het resultaat. Als het resultaat naar je zin is kun je er eventueel nog een slagschaduw (Filters - Licht en schaduw - Slagschaduw...) aan toevoegen. De overloop kan er dan als volgt uitzien:

Overloop met Gimp

Veel succes!

Een keurige streep in plaats van een lijn

Maan met fonkelende sterren maken


We gaan een maan met fonkelende sterren maken. Maak een nieuwe afbeelding van 300 bij 300 pixels. Zorg dat de voorgrondkleur wit en de achtergrondkleur zwart is. Roep het lagenvenster op via Dialogen - Lagen of Ctrl-L en voeg een nieuwe transparante laag toe met dezelfde afmetingen.

Klik op de Ellipse Select Tool in het hoofdvenster van Gimp, druk op de shift-toets en maak een mooie cirkel in de afbeelding. De shift-toets zorgt ervoor dat er een mooie ronde cirkel kan worden gemaakt.

Vul de cirkel met een patroon, bijvoorbeeld Marble 1 en kies voor Patroon vullen en Hele selectie vullen. Voeg via Filters - Licht en schaduw - Lens Flare... een lens-effect toe. Kies vervolgens in het menu Selecteren - None om de selectie op te heffen.

We gaan de cirkel nu bewerken door er een lichtval aan toe te voegen. Maak eerst via het lagenvenster een nieuwe transparante laag aan en zorg dat deze actief is. Zet de modus van de laag op Vermenigvuldigen. Deze instelling is van invloed op hoe de verschillende lagen over elkaar heen worden gelegd. Het lagenvenster en de maan zien er nu als volgt uit:

Het lagenvenster van Gimp

Een nieuwe maan

Op de nieuwe laag gaan we een kleurverloop toepassen. Klik op de Blend Tool of Gradiënt Tool en kies bij Vorm Radiaal. Sleep nu met de muis schuin van boven naar beneden zodat er een lichtval op de maan ontstaat:

Een maan met lichtval

Voeg de bovenste twee lagen samen door in het lagenvenster de optie Neerwaarts samenvoegen te kiezen. Vervolgens gaan we de helderheid en het contrast aanpassen door in het menu Kleuren - Helderheid-Contrast te kiezen. De instelling hangt af van wat je zelf mooi vindt. De maan ziet er nu als volgt uit:

Een maan met contrasten

We gaan er nu nog wat fonkelende sterren en ruimtestof aan toevoegen. Voeg tussen de twee lagen een laag toe. Gebruik de Paintbrush Tool, open het dialoogvenster Penselen en teken wat sterren en ruimtestof. Speel wat met de ondoorzichtigheid om het geheel er natuurlijk uit te laten zien. Het resultaat kan er als volgt uitzien:

Een maan met lichtval en fonkelende sterren

Veel succes!

Een keurige streep in plaats van een lijn

Download Gimp (Linux)
Download Gimp (Windows)

joopletteboer.nl raadt Ubuntu Linux aan.

© Copyright joopletteboer.nl 2003 - 2024 | Wijzigingen

eXTReMe Tracker