Het logo van de website van Joop Letteboer

Help

Op deze helppagina worden onderstaande tips aangereikt om het gebruik van de website te vereenvoudigen. Het is wel van belang om hiervoor een moderne browser te installeren, verouderde browsers (zoals MSIE 6 en tekstbrowsers) bieden deze functionaliteiten niet. Als vervanger zou ik Mozilla Firefox willen adviseren, 's werelds beste browser.

Navigatiemenu


Aan de linkerkant van de website bevindt zich het navigatiemenu. Hiermee kan naar de verschillende onderwerpen worden genavigeerd. Sommige onderwerpen hebben een submenu dat te herkennen is aan het blauwe pijltje rechts van het menu-onderwerp. Onder het hoofdonderwerp bevindt zich de eigenlijke webpagina, het subonderwerp is daar een onderdeel van.

Grotere letters


Als de letters op de website te klein worden gevonden kan in een moderne browser met Ctrl++ en Ctrl+- de lettergrootte worden gewijzigd. Met Ctrl+0 kan weer worden teruggegaan naar de originele lettergrootte, zoals opgegeven in de stylesheet van de website of in de instellingen van de browser.

Tabbladen gebruiken


Tegenwoordig kan in elke moderne browser worden genavigeerd met behulp van tabbladen. Deze techniek, genaamd Tabbed Document Interface (TDI), maakt het mogelijk om in één browservenster meerdere websites tegelijkertijd geopend te hebben. Met Ctrl-Page Up en Ctrl-Page Down kan snel van website naar website worden genavigeerd. Met Ctrl-T kan een nieuw tabblad worden geopend en met Ctrl-W kan een actief tabblad weer worden gesloten. Dit werkt met Firefox, SeaMonkey en Konqueror. Of dit ook werkt met MSIE is mij niet bekend.

Websitenagivatiebalk gebruiken


In SeaMonkey kan de websitenagivatiebalk worden gebruikt. Dit is handig voor gebruikers met visuele handicaps. Deze navigatiebalk is te activeren via Beeld - Tonen/verbergen - Websitenavigatiebalk - Alleen weergeven indien nodig. Het navigeren door de website op de beschreven wijze is alleen mogelijk indien dit is opgegeven in de headsectie van de opgevraagde webpagina.

Tooltips


Sommige woorden op de website zijn onderstreept om over een bepaalde term uitleg te geven. Als je met de muis boven de tekst hangt verschijnt er een vraagteken met een tooltip (voorbeeld) waarin deze uitleg wordt weergegeven.

joopletteboer.nl raadt Ubuntu Linux aan.

© Copyright joopletteboer.nl 2003 - 2023 | Wijzigingen

eXTReMe Tracker