Het logo van de website van Joop Letteboer

Opinie: Het echec van de 'gele hesjes'

hesjes.php werd voor het laatst bijgewerkt op vrijdag 26 februari 2021

Het echec van de 'gele hesjes'

Begin december 2018 is het Franse protest van 10-duizenden 'gilets jaunes' tegen het beleid van president Macron naar Nederland overgewaaid. Ook in Nederland gingen honderden 'gele hesjes' de straat op om tegen de vernielzucht van het derde kabinet Rutte te protesteren. De "beweging" richt zich op de volgende punten: EU-integratie, het kabinetsbeleid van Rutte III, het VN-omvolkingspact van Marrakesh, het zorgstelsel, de immigratie, de pensioenleeftijd, het aanpassen van Zwarte Piet, de manier van berichtgeving door de msm, stijgende kosten van levensonderhoud, belastingen tgv de klimaathysterie en het gebrek aan inspraak door het volk. Naast Frankrijk en Nederland zijn er ook gelehesjesprotesten in onder meer België, Duitsland, Zweden, Engeland, Ierland, Portugal en Kroatië. Maar wie nu denkt dat de "gelehesjesbeweging" ook in Nederland succes zal hebben heeft het mis, en dat heeft verschillende redenen:

  1. Gebrek aan patriottisme
  2. Gebrek aan organisatie
  3. Gebrek aan leiderschap
  4. Gebrek aan geloofwaardigheid

Gebrek aan patriottisme


Waar in Frankrijk, Spanje en Italië wél sprake is van liefde voor het land, hebben we daar in Nederland een nijpend tekort aan. Patriottisme en de aandacht voor de échte problemen wordt in Nederland 'populisme' genoemd, wat bij gutmenschen en de mainstream media gelijkstaat aan uiterst rechts of "extreem-rechts". Omdat mensen bang zijn voor racist of rechts-extremist te worden uitgemaakt - of erger nog: te worden aangevallen door het gewelddadige Antifa als je PVV of FvD stemt -, laat men zich bij dit soort protesten niet of nauwelijks zien.

Het gebrek aan patriottisme komt ook terug in de actiepunten die men vertegenwoordigt. Er is ook onduidelijkheid over. In de punten is men tégen het VN-omvolkingspact van Marrakesh, maar in een Twitter-bericht is men weer vóór de multiculti-ellende. Nergens wordt de islam en de krankzinnige migratie- en asielindustrie als veroorzaker van de meeste ellende genoemd en wordt het grootste probleem van Nederland stelselmatig verzwegen.

Gebrek aan organisatie


Wat opvalt is de organisatorische janboel bij de "beweging". Meerdere Twitter-accounts buitelen over elkaar heen als het gaat om de authenticiteit van hun account, hun website, de "beweging" en hun actiepunten. Door deze versplintering denkt men zich de "beweging" toe te kunnen eigenen. Daarnaast is men - tegen de punten in - politiek gekleurd en worden stelselmatig (onzin)tweets verwijderd om niet als "extreem-rechts" te worden weggezet. Wat het laatste betreft gaat het hierbij met name om het account @GeLeHesjesNL. Tevens is men de Nederlandse taal niet machtig en barst het van de taalfouten in corresponderende documenten. Dat is niet professioneel en komt de geloofwaardigheid niet ten goede.

Gebrek aan leiderschap


Ook het gebrek aan leiderschap is een punt van kritiek. Niemand treedt op de voorgrond als onbetwiste leider die verantwoordelijk is voor het bewaken en beschermen van de "beweging", het uitzetten van de grote lijnen en de contacten met de media. Op deze manier ontbreekt het aan een plan, een visie, het uitbouwen van de "beweging" en is deze stuurloos.

Gebrek aan geloofwaardigheid


Naast voorgaande redenen kan de "gelehesjesbeweging" ook een gebrek aan geloofwaardigheid worden verweten. Het lijstje van "eisen" is eigenlijk onhaalbaar en zal er niet voor zorgen dat die de aandacht van het kabinet trekken, zeker niet als er ook nog meerdere (afwijkende) lijstjes blijken te bestaan. Daarnaast helpen Twitter-berichten ook niet mee om de "gelehesjesbeweging" ook maar enigszins serieus te nemen. In één van de Twitter-berichten werd bijvoorbeeld gesuggereerd dat moslimterroristen door het kabinet worden ingezet om moslims en rechtse kiezers tegen elkaar op te zetten. Hoe kom je erop? Werkelijk te idioot voor woorden! Een moslimterrorist laat zich niet leiden door het parlement, maar handelt volgens één haatboek: de Koran.

Een idiote tweet van de gelehesjesbeweging

Rode hesjes


Als afsplitsing van de 'gele hesjes' is de linkse "tegenbeweging" 'rode hesjes' ontstaan, naar eigen zeggen omdat de "gelehesjesbeweging" gekaapt zou zijn door "extreem-rechts". Te idioot voor woorden en complete onzin! Net zoals in de politiek is men er dus op uit om een groeiende groep patriotten buiten te sluiten. Daarom moet ook déze "beweging" niet serieus worden genomen.

Conclusie
Ik heb - zoals zoveel Nederlanders - begrip en sympathie voor de acties van de 'gele hesjes', want Nederland is het zát! Nederland snakt naar een revolutie en elk initiatief om Mark Rutte weg te sturen verdient steun en respect. Maar na een paar weken kunnen we wel vaststellen dat het "protest" van de "gelehesjesbeweging" gedoemd is te mislukken en doodbloedt. 99% van de Nederlandse bevolking draagt geen geel hesje en gaat dat ook niet doen. De lage opkomst van hooguit 50 tot 100 man in diverse plaatsen zal echt niet leiden tot De Grote Opstand die Nederland nodig heeft en al helemáál niet tot het afzetten van Rutte III. Daarvoor zijn zwaardere middelen nodig.

Nieuws over de 'gele hesjes'

24-01-2019 | Beheerder FB-groep 'Gele Hesjes Nederland' opgepakt


Op woensdag 23 januari heeft de politie Jason Wolmuis opgepakt. Wolmuis is de beheerder van de Facebook-groep 'Gele Hesjes Nederland'. De reden is ongelooflijk: Wolmuis riep volgers op een geel hesje aan te trekken. Daarnaast deelde hij een video over het buitensporige geweld van de politie. Inmiddels zou Wolmuis weer zijn vrijgelaten.

30-12-2018 | Politie Den Haag mishandelt gelehesjesdemonstranten


Zaterdag 29 december 2018 heeft de politie van Den Haag zich schandelijk misdragen door zonder enige aanleiding gelehesjesdemonstranten te intimideren, aan te vallen en af te tuigen. Daardoor escaleerde de demonstratie en moest die worden beëindigd, maar daar werd door de mainstream media natuurlijk over gelogen. Ook híer wordt met twee maten gemeten: 'gele hesjes' worden in elkaar gerost, als moslimtuig in Den Haag de politie met vuurwerk bekogelt doet men niets. Walgelijk! Het lijkt erop dat zich in Nederland Franse toestanden ontwikkelen: het ontstaan van Nederlandse banlieues: moslimghetto's met eigen wetten waartegen politie en ME nauwelijks meer durven op te treden. Overigens wordt vermoed dat net als in Frankrijk Antifa zich tussen de gelehesjesdemonstranten mengen, bedoeld om de "beweging" als "extreem-rechts" te kunnen framen en in een kwaad daglicht te stellen.

Escalatie Franse 'gele hesjes'
Wat in Frankrijk gebeurt laten de Nederlandse mainstream media u niet zien: politie die buitensporig geweld gebruikt, de 'gele hesjes' zelfs vanuit de lucht met traangas bestookt en demonstranten met flash-balls levensgevaarlijk verwondt. Inmiddels staat door het poliitiegeweld van het dictatoriale EU-regime de teller op 11 doden en 4000 gewonden. Het is een kwestie van tijd voordat de Franse burgers zelf de wapens oppakken en zich een burgeroorlog ontwikkelt.

Naar boven Naar boven

joopletteboer.nl raadt Ubuntu Linux aan.

© Copyright joopletteboer.nl 2003 - 2023 | Wijzigingen

eXTReMe Tracker