Het logo van de website van Joop Letteboer

Informatie over naturisme

Inhoudsopgave

Strandetiquette

Geen bekeuringen


Jan Blijboom en Bert Schwarz hebben onderstaand artikel (wat destijds in Naturisme verscheen) opgesteld:
Op basis van het nieuwe wetsartikel dat openbare naaktrecreatie toelaat overal waar dat redelijkerwijs kan, heeft zich de afgelopen jaren een zekere strandetiquette ontwikkeld, waar blote en al dan niet schaars geklede zongenieters zich doorgaans aan houden. De politie is daar kennelijk ook aan gewend geraakt, want de afgelopen jaren zijn er - voor zover bekend - geen bekeuringen meer uitgedeeld. Bij dit artikel wordt de 'Strandetiquette' herhaald die twee jaar geleden geïntroduceerd is. Voor alle duidelijkheid: deze regels betreffen slechts openbare plaatsen. Op particulier terrein maakt de eigenaar ook in dit opzicht de dienst uit.

De wet


Artikel 430a van het Wetboek van Strafrecht luidt:

Hij, die zich, buiten een door de gemeenteraad als geschikt voor openbare ongeklede recreatie aangewezen plaats, ongekleed bevindt op of aan een voor het openbaar verkeer bestemde plaats die voor ongeklede recreatie niet geschikt is, wordt gestraft met een geldboete van de eerste categorie (d.i. max. Fl 500,-).

Dit betekent dat:
 • De gemeenteraad mag naaktstranden aanwijzen, maar hoeft dat niet te doen
 • Buiten de aangewezen naaktstranden mag men ook bloot, mits de plaats geschikt is voor naaktrecreatie
 • Op plaatsen, niet op of aan de openbare weg gelegen (achtertuin, dakterras, e.d.) mag het ook
 • Plaatselijke verordeningen die naaktrecreatie verbieden of beperken zijn vervallen
Dit betekent niet:
 • Dat als een gemeente geen naaktstrand aanwijst, men overal op het strand naakt mag recreëren
 • Dat als een gemeente wel een naaktstrand aanwijst, men overal elders niet bloot zou mogen recreëren. Buiten de naaktstranden mag naaktrecreatie dus op alle 'geschikte plaatsen'

Geschikt


Een plaats is geschikt als:
 • Het betreft stranden, plassen, duinen, recreatieterreinen, speelweiden, parken en dergelijke die voor recreatie bestemd zijn
 • De grote meerderheid van de aldaar aanwezigen daar geen bezwaar tegen heeft (dit kan blijken doordat er geen anderen in de buurt (straal van 100 m.) zijn, (een deel van) de mensen in de buurt bloot zijn, er van de mensen in de buurt geen klachten worden ontvangen, opmerkingen gehoord of boze blikken gezien worden
 • De lokale omstandigheden (zeil- of surfvereniging, speciaal kinderstrand, e.d.) die met de tijd kunnen veranderen, zich daar niet tegen verzetten. Zelfs het tijdstip van de dag kan een rol spelen

Ongeschikt


Ongeschikte plaatsen zijn in het algemeen:
 • Openbare plaatsen die niet voor recreatie zijn bestemd (straten, pleinen, stations, e.d.)
 • Plaatsen die vanuit de straat of drukke verkeerswegen zichtbaar zijn (langs de snelwegen, voortuin aan de straat, e.d.)
 • Strandgedeelten tegenover boulevards en lange strandhuisjes
 • Stranden binnen 250m. van drukke strandslagen (behalve op naaktstranden)
 • Daar waar het aanwezige publiek geÏrriteerd reageert. In die gevallen zullen door de sociale druk de blote billen vanzelf verdwijnen, hetzij door een broek aan, hetzij door vertrek

Etiquette


Hoe gedragen we ons nu van de zomer?
 • Ga overal naakt liggen, lopen, spelen, zwemmen, waar dat redelijk kan
 • Houd rekening met andersdenkenden, provoceer niet. In geval van twijfel; vraag buren of ze bezwaar hebben. Ga zonodig een eindje verderop liggen
 • Lopen evenwijdig aan de kustlijn is opvallender dan liggen, zitten, zwemmen of lopen van of naar zee. Vermijd dus wandelingen langs de vloedlijn bij hoogwater op drukke strandgedeelten op zondag, wanneer je over de mensen heen moet stappen

Oom agent


In het algemeen zal de politie slechts optreden op de 'ongeschikte' plaatsen. Als je nu op een geschikte plaats toch door een agent wordt benaderd, ondanks dat je je aan de 'etiquette' gehouden hebt, zeg dan:
 • "Ik meen dat deze plaats geschikt is voor ongeklede recreatie volgens artikel 430a van het Wetboek van Strafrecht"
 • Ben je met meer bloterikken, laat niemand dan zijn broek aantrekken bij nadering van de agent. Uit het feit dat er meer mensen bloot zijn volgt reeds dat althans die geen bezwaar hebben en de plaats dus geschikt is
 • Insisteert de agent de broek aan te trekken, doe dat dan, maar trek hem uit als hij weg is

Bekeuring


Krijg je desondanks een bekeuring:
 • Vraag omstanders of ze bezwaar hebben tegen je bloot-zijn
 • Probeer tenminste twee namen en adressen te krijgen van aanwezigen die als getuige willen optreden
 • Noteer plaats en tijd waar bekeurd werd, afstand tot duinen/zee/afslag/wegen, aantal aanwezigen binnen 100m. straal, hoeveel bloot/gekleed, wandelaars, enzovoort
 • Als je een acceptgiro krijgt, niet betalen, wél bewaren en contact opnemen met de NFN

Neem de tekst van artikel 430a van het WvS mee naar naaktstranden, bossen en open water waar naaktrecreatie vanzelfsprekend is. De laatste tijd blijken agenten steeds minder op de hoogte van het bestaan van dit artikel. Veroordeelden werden pas in de rechtszaal onschuldig bevonden en om het zover te laten komen kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Wees dus voorbereid op een eventuele confrontatie en leg de dienstdoende agent uit dat de plek die u heeft uitgekozen volgens de wet geschikt is.

Naturisme en de wet


Het in de praktijk brengen van naturisme is bij de wet geregeld. De Nederlandse wet zegt het volgende:

Artikel 430a, Wetboek van Strafrecht:
"Hij die zich buiten een door de gemeenteraad als geschikt voor ongeklede openbare recreatie aangewezen plaats ongekleed bevindt, op of aan een voor het openbaar verkeer bestemde plaats die voor ongeklede recreatie niet geschikt is, wordt gestraft met een geldboete van de eerste categorie."

Dat betekent in de praktijk dat naturisme en naaktrecreatie toegestaan zijn op elke plaats die daarvoor geschikt is. U kunt dus rustig in uw blootje in de achtertuin gaan liggen zonnen, mits deze niet vanaf de openbare weg zichtbaar is. Ook stille strandgedeelten waar naaktrecreatie vanzelfsprekend is zijn geschikt. Voor meer informatie: Charter en FAQ nieuwsgroep nl.naturisme of het Wetboek van Strafrecht.

Ziekte van Lyme


De ziekte van Lyme wordt veroorzaakt door een besmette teek. Vooral in natuurgebieden veroorzaken deze beestjes veel overlast. Teken kunnen zich vooral vasthechten in knieholten, liezen, bij de haargrens, de enkels en tussen de billen. Het is belangrijk om u na ieder bezoek aan een naturistenterrein goed na te kijken op de aanwezigheid van teken. Teken kunt u verwijderen door deze met een tekentang met een halve draai uit de huid te trekken (nooit verdoven met alcohol. De teek zal dan alsnog zijn maaginhoud in uw huid spuiten). Lees meer...

Overzichtskaart naturistenkampeerterreinen Frankrijk


ISBN 90 73472 02 4
Uitgever: 'Deu Hey'
Een praktische overzichtskaart van alle verenigingsterreinen en vakantiecentra in Frankrijk. Ook degene die niet bij de FFN zijn aangesloten. Dit boekje is te bestellen via: http://www.natuurlijk.com/gids/

joopletteboer.nl raadt Ubuntu Linux aan.

© Copyright joopletteboer.nl 2003 - 2024 | Wijzigingen

eXTReMe Tracker