Het logo van de website van Joop Letteboer

Opinie: Het gevaar van EU-resolutie 1743

resolutie1743.php werd voor het laatst bijgewerkt op vrijdag 26 februari 2021

De EU-resolutie 1743 van Straatsburg die in dit artikel wordt behandeld is een eenvoudige weergave van het origineel, zoals die in 1973 door het kabinet Den Uyl zou zijn getekend en in 2010 door de Raad van Europa werd aangenomen. In deze resolutie - waarin de islam wordt verheerlijkt - komt het erop neer dat we in Europa als makke lammetjes moeten capituleren voor de islam. In deze resolutie maakt men dezelfde fout als toen Adolf Hitler in opkomst kwam en men dacht dat zijn socialistische gedachtegoed goed voor ons was: dom, gevaarlijk en knettergek.

Eén van de redenen dat men weigert het islamprobleem te benoemen en aan te pakken is dat de politieke elite "beleid" maakt op basis van deze gevaarlijke EU-resolutie. Nu al is in onze samenleving zichtbaar dat deze politiek leidt tot het ontkennen én verliezen van onze vrijheid, cultuur, identiteit, soevereiniteit en geschiedenis. In navolging werd in december 2018 het omstreden VN-omvolkingspact van Marrakesh getekend, wat in West-Europa een volgende invasie van kansloze moslims en nóg meer ellende in zal luiden. Omdat de msm volgens Artikel 33C in dat pact niet meer negatief over (de rampzalige gevolgen van) massa-immigratie mogen berichten, wordt er continu nepnieuws verspreid om incidenten en overlast van niet-westerse allochtonen te verdoezelen.

Het zal duidelijk zijn dat men bij het opstellen van de gevaarlijke resolutie 1743 niet gehinderd werd door enige kennis over de islam. De geschiedenis heeft ons inmiddels geleerd dat deze resolutie zeer gevaarlijk is voor het voortbestaan van het Europese volk en haar vrijheid. Het zal mensen met gezond verstand niet verwonderen dat hierdoor bewust wordt aangestuurd op een Europese burgeroorlog. Knettergek! Dit artikel geeft antwoorden op enkele belangrijke, maar krankzinnige punten en stellingen uit resolutie 1743:

1743-1: Radicalisering en terrorisme zijn het gevolg van uitsluiting, stigmatisering en discriminatie van moslims
Onzin! Radicalisering en terrorisme zijn kenmerken van de islam met als doel om overheersing en capitulatie van het vrije westen te forceren. Juist de islam duldt geen andere religies / godsdiensten en gebruikt geweld en terreur om dat te bereiken.

1743-2: Islamofobie is het gevolg van een verkeerd begrip van de islam. Nationale regeringen pakken islamofobie onvoldoende aan, wat rechts in de kaart speelt
Islamofobie bestaat niet. Deze domme term is begin vorige eeuw bedacht, maar wordt tegenwoordig door extreem-links en islamknuffelaars gebruikt om islamkritiek belachelijk en islamcritici monddood te maken. Wat is er verkeerd te begrijpen aan de islam? Er zijn in de geschiedenis en vooral sinds 9/11 meer dan voldoende aanknopingspunten om islamkritiek te rechtvaardigen.

1743-3: De islam hoort bij Europa, deelt haar culturele wortels, heeft veel bijgedragen aan de beschaving en erkent de universele rechten van de mens en de vrijheid van meningsuiting
Wat een onzin! De islam hoort NIET bij Europa, heeft niets bijgedragen aan de beschaving en gaat dat ook niet doen. Onze beschaving is superieur aan de domme islamitische cultuur. Daarnaast verwerpt de islam de vrijheid (van meningsuiting) en erkent het alleen het "shariarecht". Mensenrechten zoals wij die in Europa kennen stellen in de islam niets voor en worden continu geschonden.

1743-9: Moslims moeten een speciale status krijgen en beschermd worden. Zij moeten daarvoor juridisch worden ondersteund om islamofobie te bestrijden
Nee. Dat is discriminatie van autochtonen. Moslims verdienen geen voorkeursbehandeling, maar moeten leren zich aan te passen aan de samenleving waarvan ze deel uitmaken. Kunnen ze dat niet omdat ze de sharia boven onze wetten stellen, dan moet hard worden ingegrepen en moeten moslims het land worden uitgezet. Daarnaast, islamofobie bestaat niet. Deze domme term is begin vorige eeuw bedacht, maar wordt tegenwoordig door extreem-links en islamknuffelaars gebruikt om islamkritiek belachelijk en islamcritici monddood te maken.

1743-11: De islam is een religie van vrede
Nee. Ten eerste is de islam geen religie, maar een gevaarlijke fascistische totalitaire (veroverings)ideologie, vermomd als godsdienst. Ten tweede is de islam geen vrede: overal waar de islam een voet tussen de deur krijgt is er terreur(dreiging), geweld, onderdrukking en ellende. De islam streeft wereldwijd naar overheersing en probeert dat te bereiken door het plegen van aanslagen. Inmiddels staat het aantal aanslagen op 40.742 (bijgewerkt op donderdag 13 januari 2022).

1743-12: Haatzaaiende politieke partijen versterken de angst voor moslims door de islam te verbinden met geweld, waarmee een simplistische en negatieve voorstelling van zaken wordt gegeven. Deze politieke partijen moeten bestreden worden
Het hebben van islamkritiek zoals de PVV en Pegida doen is geen haatzaaien. Termen als 'racist', 'fascist', 'islamofoob' en 'haatzaaier' worden gebruikt als men de discussie over de islam verliest en men geen argumenten meer heeft. Typisch links. Wij hoeven de islam niet te verbinden met geweld, dat kan de islam zelf als geen ander. Het wordt tijd dat de islam als een overheersende terroristische ideologie wordt gerubriceerd en effectief wordt bestreden.

1743-13: Anti-islampartijen willen de vrijheid van godsdienst voor moslims inperken, wat onaanvaardbaar is. Zo heeft Zwitserland een minarettenverbod ingevoerd wat ongedaan gemaakt moet worden
De islam is geen godsdienst, maar een gevaarlijke fascistische totalitaire (veroverings)ideologie. Anti-islampartijen willen de vrijheid van Europese burgers beschermen door de islam aan te pakken. Wat onaanvaardbaar is, is dat moslims hun gevaarlijke (veroverings)ideologie als godsdienst misbruiken om ons onze vrijheid af te nemen. Dát is wat er aan de hand is in Europa. Iets anders kan ik er niet van maken.

1743-14: Islamofobie moet uitgeroeid worden
Nogmaals, deze domme term is begin vorige eeuw bedacht, maar wordt tegenwoordig door extreem-links en islamknuffelaars gebruikt om islamkritiek belachelijk en islamcritici monddood te maken. Door alle (tereur)aanslagen, steekpartijen, aanrandingen, verkrachtingen, overlast en ellende door de islam is islamkritiek meer dan gerechtvaardigd. Die kritiek zal de komende jaren alleen maar meer aanzwellen, en terecht. We kunnen misdrijven die uit naam van de islam worden gepleegd maar op één manier stoppen: de islam stoppen, verbieden en verdrijven.

1743-16: Boerka's mogen niet verboden worden
Het is niet aan een domme resolutie om dat te bepalen. Boerka's zijn al verboden in Frankrijk, België, Denemarken, sommige islamitische landen en sinds 1 augustus 2019 gedeeltelijk ook in Nederland. Naast de veiligheidsaspecten en de noodzaak om te kunnen communiceren, plaatsen moslima's die zich zo'n gedrocht laten aanmeten zichzelf ook buiten de maatschappij. Wat mij betreft gaat het boerkaverbod niet ver genoeg en moet (naast uitbreiding van de wet) ook een niqab- en kopvodverbod worden ingevoerd. Dit soort gedrochten draag je maar thuis achter de voordeur, niet in het openbaar. Het is hier geen Saoedi-Arabië. Ik wijs erop dat het dragen van dit soort gedrochten pertinent GEEN eigen keus is, maar moslima's (desnoods met geweld) worden opgedrongen. Misselijkmakende vrouwenonderdrukking en discriminatie, dus. Die onderdrukking, die discriminatie en provocatie moeten hard worden aangepakt.

1743-20: Stereotypen, misverstanden en angst m.b.t. de islam zijn typische symptomen van een wijdverbreid gebrek aan kennis van de islam onder niet-moslims, wat mensen vatbaar maakt voor islamofobie
De geschiedenis heeft ons inmiddels geleerd dat angst vóór en verzet tégen de islam zeer terecht is. Daar kan geen misverstand en discussie over zijn. De kennis over de islam is zeer aanwezig bij rechtse partijen en hun kiezers, maar ontbreekt volledig bij linkse partijen en hun kiezers die geen flauw benul hebben wat de islam betekent voor hun vrijheid en toekomst. Zowel voor henzelf, hun kinderen en hun kleinkinderen. En nogmaals, islamofobie is een domme term die vooral door extreem-links en islamknuffelaars is bedacht om islamkritiek belachelijk en islamcritici monddood te maken.

1743-21: Het onderwijs moet daarom meer én structurele aandacht geven aan de zegeningen van de islam en de gemeenschappelijke waarden die hij deelt met het judaïsme en het christendom. Universiteiten en hogescholen moeten islamitische studies aanbieden die onderschrijven dat de islam onze democratische waarden, mensenrechten en wetten respecteert
Zegeningen van de islam? Mijn god, wat een domme stelling. Tot nu toe heeft de islam de wereld niets dan ellende, terreur en overlast gebracht en dat gaat de komende decennia ook niet veranderen. Daarnaast, politieke én religieuze indoctrinatie in het onderwijs moet worden gestopt en moet worden tegengegaan. Het hoort daar niet. Scholen zijn geen haatmoskeeën. Over democratische waarden, mensenrechten en wetten kan ik kort zijn: 1. de islam haat democratie en vrijheid 2. onze mensenrechten en wetten stellen in de islam niets voor en zijn niets waard. Voor moslims geldt één wet: de sharia. Om die in te voeren is het doden van tegenstanders volgens de Koran gerechtvaardigd en zelfs verplicht. Daarom moet de islam worden gestopt en verboden.

1743-24: De EU moet meer samenwerken met islamitische organisaties uit moslimlanden om islamofobie te bestrijden en de islam te promoten
Zucht..... Nogmaals, islamofobie bestaat niet. Deze domme term is begin vorige eeuw bedacht, maar wordt tegenwoordig door extreem-links en islamknuffelaars gebruikt om islamkritiek belachelijk en islamcritici monddood te maken. De landen binnen de EU moeten hun grenzen sluiten en geen moslims meer binnenlaten. De islam moet niet gepromoot, maar effectief worden bestreden om de vrijheid van Europese burgers te beschermen. Islam promoten betekent onderwerping aan een gevaarlijke en fascistische (veroverings)ideologie. Dom en knettergek!

Verwante artikelen (website):
Artikelen over de islam (web)
Islamofobie bestaat niet
Het gevaar van EU-resolutie 1743
Negeren islamprobleem gevaarlijk
De gevaren van de islam

Naar boven Naar boven

joopletteboer.nl raadt Ubuntu Linux aan.

© Copyright joopletteboer.nl 2003 - 2022 | Wijzigingen

eXTReMe Tracker